tel/fax: 695 199 348

m@il: b.rucinski@onecoservice.pl

Poniedziałek-Piątek: 9:00-17:00

O FIRMIE

DLACZEGO MY

OFERTA

UTYLIZACJA ODPADÓW

KONTAKT

doświadczona kadra

Kilka słów o nas:

Tworząc firmę ONECOSERVICE Sp. z o.o. zadbaliśmy o jej holistyczne podejście do zagadnienia gospodarki odpadami.

Kilkunastoletnie doświadczenie naszego zespołu w branży odpadowej skłoniło nas do zapewniania naszym klientom pełnego wsparcia w tej materii. Chętnie angażujemy się w nowe projekty, począwszy od przygotowania decyzji środowiskowej, poprzez logistykę gromadzenia powstałych odpadów oraz projekty instalacji utylizacyjnych. Dysponujemy szeroką flotą aut specjalistycznych co umożliwia nam odbiór odpadów płynnych jak i stałych oraz wykonani szerokiej gamy usług jak czyszczenie separatorów ropopochodnych, tłuszczowych, zbiorników przemysłowych czy innego rodzaju instalacji.

 

Prowadzimy również doradztwo ADR.

DLACZEGO MY ?

Konsulting

Konsulting – decyzje, audyt,  sprawozdawczość,doradztwo i pomoc we właściwej gospodarce odpadami

Doradztwo ADR

"Rozdział 1.8.3. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych”

Transport

Transport i odbiór odpadów przemysłowych

- cysterny od 12 m3 – 24 m3

- samochody dostawcze o ładowności od 6 t – 24 t

Serwis

Serwis separatorów ropopochodnych, tłuszczowych

- czyszczenie instalacji i zbiorników przemysłowych

LISTA ODBIERANYCH ODPADÓW

 • KOD 01

  Kod odpadu:

   

  01 01 80

  01 03 81

  01 04 08

  01 04 09

  01 04 10

  01 04 12

  01 04 13

  01 04 81

  Nazwa odpadu:

   

  Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

  Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali niezależnych inne niż wymienione w 01 03 80

  Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

  Odpadowe piaski i iły

  Odpady w postaci pyłków i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

  Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

  Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

  Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

 • KOD 02

  Kod odpadu:

   

  02 01 01

  02 01 03

  02 01 04

  02 01 07

  02 01 09

  02 02 01

  02 02 03

  02 02 04

  02 02 82

  02 03 01

  02 03 02

  02 03 03

  02 03 04

  02 03 05

  02 03 80

  02 03 81

  02 03 82

  02 04 01

  02 04 02

  02 04 80

  02 05 01

  02 06 01

  02 06 02

  02 06 03

  02 06 80

  02 07 01

  02 07 02

  02 07 03

  02 07 04

  02 07 05

  Nazwa odpadu:

   

  Osady z mycia i czyszczenia

  Opadowa masa roślinna

  Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

  Odpady z gospodarki leśnej

  Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

  Odpady z mycia przygotowanych surowców

  Odpadowa tkanka zwierzęca

  Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

  Osady z zakładów oczyszczalni ścieków

  Szlam z mycia, oczyszczania, odbierania, odwirowanych i oddzielania surowców

  Odpady konserwantów

  Odpady poekstrakcyjne

  Odpady poekstrakcyjne

  Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

  Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych z wyłączeniem 02 03 81

  Odpady z produkcji pasz roślinnych

  Osady z oczyszczania i mycia buraków

  Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza

  Wysłodki

  Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

  Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

  Odpady konserwantów

  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

  Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

  Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

  Odpady z destylacji spirytualiów

  Odpady z procesów chemicznych

  Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 • KOD 03

  Kod odpadu:

   

  03 01 01

  03 01 04*

  03 01 05

  03 01 81

  03 01 82

  03 02 01*

  03 02 02*

  03 02 03*

  03 02 04*

  03 02 05*

  03 03 01

  03 03 07

   

  Nazwa odpadu:

   

  Odpady kory i korka

  Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

  Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż w 03 01 04

  Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

  Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganiczne

  Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

  Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

  Inne środki do konserwacji  i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

  Odpady z kory i drewna

  Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

  Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

   

 • KOD 04

  Kod odpadu:

   

  04 01 03*

  04 02 09

  04 02 21

  04 02 22

  04 02 80

  Nazwa odpadu:

   

  Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki bez fazy ciekłej

  Odpady materiałów złożonych np. tkaniny impregnowane

  Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

  Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

  Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

 • KOD 06

  Kod odpadu:

   

  06 01 01*

  06 01 02*

  06 01 03*

  06 01 04*

  06 01 05*

  06 01 06*

  06 02 01*

  06 02 03*

  06 02 04*

  06 02 05*

  06 05 02*

  06 05 03

  06 07 04*

  Nazwa odpadu:

   

  Kwas siarkowy i siarkawy

  Kwas chlorowodorowy

  Kwas fluorowodorowy

  Kwas fosforowy i fosforawy

  Kwas azotowy i azotawy

  Inne kwasy

  Wodorotlenek wapniowy

  Wodorotlenek amonowy

  Wodorotlenek sodowy i potasowy

  Inne wodorotlenki

  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż w 06 05 02

  Roztwory i kwasy np. kwas siarkowy

 • KOD 07

  Kod odpadu:

   

  07 01 01*

  07 01 03*

  07 01 04*

  07 01 07*

  07 01 80

  07 02 01*

  07 02 03*

  07 02 04*

  07 02 07*

  07 04 01*

  07 05 01*

  Nazwa odpadu:

   

  Wody popłuczne i ługi macierzyste

  Rozpuszczalniki chlorowcoograniczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

  Inne rozpuszczalniki organiczne roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

  Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

  Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych inne niż w 07 01 08

  Wody popłuczne i ługi macierzyste

  Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

  Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

  Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

  Wody popłuczne i ługi macierzyste

  Wody popłuczne i ługi macierzyste

 • KOD 08

  Kod odpadu:

   

  08 01 11*

  08 01 12

  08 01 13*

  08 01 14

  08 01 15*

  08 01 16

  08 01 17*

  08 01 18

  08 01 19*

  08 01 20

  08 01 21*

  08 02 01

  08 02 02

  08 02 03

  08 02 07

  08 03 08

  08 03 12

  08 03 13

  08 03 14

  08 03 15

  08 03 16

  08 03 17

  08 03 18

  08 03 19

  08 03 80

  08 04 09*

  08 04 10

  08 04 11*

  08 04 12

  08 04 13*

  08 04 14

  08 04 15*

  08 04 16

  08 04 17*

  08 05 01*

  Nazwa odpadu:

   

  Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

  Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

  Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

  Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

  Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

  Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

  Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

  Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

  Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

  Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

  Zmywacz farb lub lakierów

  Odpady proszków powlekających

  Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

  Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

  Inne niewymienione odpady

  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

  Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

  Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

  Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

  Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

  Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

  Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

  Odpadowy toner drukarski inny niż w 08 03 17

  Zdyspergowany olej zawierający substancje nie bezpieczne

  Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

  Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

  Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż w 08 04 09

  Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

  Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

  Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

  Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

  Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

  Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

  Olej żywiczny

  Odpady izocyjanianów

 • KOD 09

  Kod odpadu:

   

  09 01 01*

  09 01 02*

  09 01 03*

  09 01 04*

  09 01 05*

  09 01 06*

  09 01 07

  09 01 08*

  09 01 80*

  Nazwa odpadu:

   

  Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

  Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

  Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

  Roztwory utrwalaczy

  Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

  Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

  Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

  Przeterminowane odczynniki fotograficzne

 • KOD 10

  Kod odpadu:

   

  10 01 09*

  10 05 08*

  10 06 80

  10 09 03

  10 09 06

  10 09 10

  10 09 12

  10 10 06

  10 10 08

  10 10 10

  10 12 01

  10 12 06

  10 12 08

  10 13 80

  10 13 81

  10 13 82

  Nazwa odpadu:

   

  Kwas siarkowy

  Odpady z hutnictwa cynku

  Żużle szybowe i granulowane

  Żużle odlewnicze

  Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

  Pyły z gazów odlotowych inne niż w 10 09 09

  Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

  Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

  Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

  Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

  Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

  Zużyte formy

  Odpady z produkcji cementu

  Odpady z produkcji gipsu

  Odpady z produkcji gipsu

  Wybrakowane wyroby

 • KOD 11

  Kod odpadu:

   

  11 01 05*

  11 01 06*

  11 01 07*

  11 01 08*

  11 01 09*

  11 01 10

  11 01 11*

  11 01 12

  11 01 13*

  11 01 14

  11 01 15*

  11 01 16*

  11 01 98*

  Nazwa odpadu:

   

  Kwasy trawiące

  Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

  Alkalia trawiące

  Osady i szlamy z fosforanowania

  Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

  Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

  Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

  Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

  Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

  Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

  Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

  Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

  Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

 • KOD 12

  Kod odpadu:

   

  12 01 05

  12 01 06*

  12 01 07*

  12 01 08*

  12 01 09*

  12 01 10*

  12 01 12*

  12 01 13

  12 01 14*

  12 01 15

  12 01 16*

  12 01 17

  12 01 18*

  12 01 19*

  12 01 20*

  12 01 21

  12 03 01*

  Nazwa odpadu:

   

  Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

  Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce z wyłączeniem emulsji i roztworów

  Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców

  Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obr6bki metali zawierające chlorowce

  Odpadowe emulsje i roztwory z' obr6bki metali niezawierające chlorowców

  Syntetyczne oleje z obróbki metali

  Zużyte woski i tłuszcze

  Odpady spawalnicze

  Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

  Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

  Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

  Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

  Szlamy z obróbki metali zawierające oleje np. szlamy ze szlifowania

  Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

  Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

  Zużyte materiały szlifierskie inne niż w 12 01 20

  Wodne ciecze myjące

 • KOD 13

  Kod odpadu:

   

  13 01 01*

  13 01 04*

  13 01 05*

  13 01 09*

  13 01 10*

  13 01 11*

  13 01 12*

  13 01 13*

  13 02 04*

  13 02 05*

  13 02 06*

  13 02 07*

  13 02 08*

  13 03 01*

  13 03 06*

  13 03 07*

  13 03 08*

  13 03 09*

  13 03 10*

  13 04 01*

  13 04 02*

  13 04 03*

  13 05 01*

  13 05 02*

  13 05 03*

  13 05 06*

  13 05 07*

  13 05 08*

  13 07 01*

  13 07 02*

  13 07 03*

  13 08 01*

  13 08 02*

  13 08 80*

  Nazwa odpadu:

   

  Oleje hydrauliczne zawierające PCB

  Emulsje olejowe zawierające związki chlorowoorganiczne

  Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowoorganiczne

  Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowoorganiczne

  Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związki chlorowoorganiczne

  Syntetyczne oleje hydrauliczne

  Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

  Inne oleje hydrauliczne

  Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowoorganiczne

  Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związki chlorowoorganiczne

  Syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe

  Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

  Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smatowe

  Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i no6niki ciepla zawieraiace PCB

  Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż 13 03 01

  Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierjące związków chlorowcoorganiczne

  Sytnetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż w 13 03 01

  Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

  Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

  Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

  Oleje zęzowe z nabrzeży portowych

  Oleje zęzowe ze statków morskich

  Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

  Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

  Szlamy z kolektorów

  Oleje z odwadniania olejów w separatorach

  Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

  Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

  Olej opałowy i olej napędowy

  Benzyna

  Inne paliwa

  Inne emulsje

  Zaolejone odpady ze statków

  Inne nie wymienione odpady

 • KOD 14

  Kod odpadu:

   

  14 06 01*

  14 06 02*

  14 06 03*

  14 06 04*

  14 06 05*

  Nazwa odpadu:

   

  Freony, HCFC, HFC

  Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

  Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

  Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

  Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

 • KOD 15

  Kod odpadu:

   

  15 01 01

  15 01 02

  15 01 03

  15 01 04

  15 01 05

  15 01 06

  15 01 07

  15 01 09

  15 01 10*

  15 01 11*

  15 02 02*

  15 02 03

  Nazwa odpadu:

   

  Opakowania z papieru i tektury

  Opakowania z tworzyw sztucznych

  Opakowania z drewna

  Opakowania z metali

  Opakowania wielomateriałowe

  Zmieszane odpady opakowaniowe

  Opakowania ze szkła

  Opakowania z tekstyliów

  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

  Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego  np. azbest

  Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. PCB

  Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02

 • KOD 16

  Kod odpadu:

   

  16 01 03

  16 01 07*

  16 01 11*

  16 01 12

  16 01 13*

  16 01 14*

  16 01 15

  16 01 16

  16 01 17

  16 01 18

  16 01 19

  16 01 20

  16 01 21*

  16 01 22

  16 02 09*

  16 02 10*

  16 02 11*

  16 02 12*

  16 02 13*

  16 02 14

  16 02 15*

  16 02 16

  16 03 80

  16 05 06*

  16 05 07*

  16 05 08*

  16 05 09

  16 06 01*

  16 06 02*

  16 06 03*

  16 06 04

  16 06 05

  16 06 06*

  16 07 08*

  16 07 09*

  16 08 01

  16 08 02

  16 08 03

  16 08 04

  16 08 05*

  16 08 06*

  16 08 07*

  16 09 01*

  16 09 02*

  16 09 03*

  16 09 04*

  16 10 01*

  16 10 02

  16 10 03*

  16 10 04

  16 11 01*

  16 11 02

  16 11 03*

  16 11 04

  16 11 05*

  16 11 06

  16 80 01*

  16 81 01

  16 81 02*

  16 82 01*

  16 82 02

  Nazwa odpadu:

   

  Zużyte opony

  Filtry olejowe

  Okładziny hamulcowe zawierające azbest

  Okładziny hamulcowe inne niż w 16 01 11

  Płyny hamulcowe

  Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

  Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż w 16 01 14

  Zbiorniki na gaz skroplony

  Metale żelazne

  Metale nieżelazne

  Tworzywa sztuczne

  Szkło

  Niebezpieczne elementy inne niż w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13, 16 01 14

  Inne niewymienione elementy

  Transformatory i kondensatory zawierające PCB

  Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż w 16 02 09

  Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

  Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

  Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy

  Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

  Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

  Elementy usunięte z zużytych urządeń inne niż wymienione w 16 02 15

  Produkty spoywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

  Chemikalia laboratoryjne i analityczne

  Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne

  Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne

  Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

  Baterie i akumulatory ołowiowe

  Baterie i akumulatory niklowo kadmowe

  Baterie zawierające rtęć

  Baterie alkaiczne z wyłączeniem 16 06 03

  Inne baterie i akumulatory

  Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

  Odpady zawierające ropę nafotwą lub jej produkty

  Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

  Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę

  Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

  Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki i inne niż w 16 08 02

  Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego karkingu w procesie fludoizacji po za 16 08 07

  Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

  Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

  Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

  Nadmanganiany

  Chromiany

  Nadtlenki

  Inne niewymienione substancje utleniające

  Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

  Uwodnione odpady ciekłe inne niż w 16 10 01

  Stężone uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

  Stężone uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 03

  Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

  Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż w 16 11 01

  Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

  Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż w 16 11 03

  Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

  Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż w 16 11 05

  Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

  Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

  Odpady inne niż w 16 81 01

  Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

  Odpady inne niż w 16 82 01

 • KOD 17

  Kod odpadu:

   

  17 01 01

  17 01 02

  17 01 03

  17 01 06*

  17 01 07

  17 01 80

  17 01 81

  17 01 82

  17 02 01

  17 02 02

  17 02 03

  17 02 04*

  17 03 01*

  17 03 02

  17 03 03*

  17 03 80

  17 04 01

  17 04 02

  17 04 03

  17 04 04

  17 04 05

  17 04 06

  17 04 07

  17 04 09*

  17 04 10*

  17 04 11

  17 05 03*

  17 05 04

  17 05 05

  17 05 06

  17 05 07*

  17 05 08

  17 06 03*

  17 06 04

  17 08 01*

  17 08 02

  17 09 01*

  17 09 02*

  17 09 03*

  17 09 04

  Nazwa odpadu:

   

  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

  Gruz ceglany

  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

  Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów z substancjami nieb...

  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06

  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp

  Odpady z remontów i przebudowy dróg

  Innie nie wymienione odpady

  Drewno

  Szkło

  Tworzywa sztuczne

  Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

  Mieszanki bitumiczne zawierające smołę

  Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

  Smoła i produkty smołowe

  Odpadowa papa

  Miedź, brąz mosiądź

  Aluminium

  Ołów

  Cynk

  Żelazo i stal

  Cyna

  Mieszaniny metali

  Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

  Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

  Gleba ziemna w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne

  Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

  Urobek z pogłębienia zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

  Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05

  Tłuczeń torowy zawierający substancje niebezpieczne

  Tłuczeń torowy inny niż w 17 05 07

  Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

  Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

  Materiały budowlane zawierające gips inne niż w 17 08 01

  Odpady z budowy remontów i demontażu zawierające rtęć

  Odpady z budowy remontów i demontażu zawierająće PCB

  Inne odpady z budowy remontów i demontażu zawierające substancje niebezpieczne

  Zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 02 i 03

 • KOD 19

  Kod odpadu:

   

  19 01 05*

  19 01 06*

  19 01 07*

  19 01 10*

  19 01 11*

  19 01 13*

  19 01 15*

  19 01 17*

  19 01 99

  19 02 03

  19 02 04*

  19 02 05*

  19 02 06

  19 02 07*

  19 02 11*

  19 02 99

  19 03 04*

  19 03 05

  19 03 06*

  19 03 07

  19 04 02*

  19 04 03*

  19 04 04

  19 05 99

  19 06 03

  19 06 99

  19 08 01

  19 08 02

  19 08 06*

  19 08 07*

  19 08 08*

  19 08 09

  19 08 10*

  19 08 11*

  19 08 12

  19 08 13*

  19 08 14

  19 08 99

  19 09 01

  19 09 02

  19 09 03

  19 09 04

  19 09 05

  19 09 06

  19 09 99

  19 10 03*

  19 10 05*

  19 10 06

  19 11 01*

  19 11 03*

  19 11 04*

  19 11 05*

  19 11 06

  19 11 07*

  19 11 99

  19 12 06*

  19 12 11*

  19 13 01*

  19 13 03*

  19 13 04

  19 13 05*

  19 13 06

  19 13 07*

  Nazwa odpadu:

   

  Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

  Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych

  Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

  Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

  Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

  Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

  Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

  Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

  Inne nie wymienione odpady

  Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

  Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

  Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

  Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

  Oleje i koncentraty z separacji

  Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

  Inne nie wymienione odpady19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone( 3 )

  Odpady niebezpieczne częściowo ( 4) stabilizowane

  Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

  Odpady niebezpieczne zestalone

  Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 0619 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania

  Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

  Nie zeszklona faza stała

  Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

  Inne nie wymienione odpady

  Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

  Inne nie wymienione odpady

  Skratki

  Zawartość piaskowników

  Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

  Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

  Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie

  Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

  Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

  Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

  Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

  Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

  Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

  Inne nie wymienione odpady

  Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

  Osady z klarowania wody

  Osady z dekarbonizacji wody

  Zużyty węgiel aktywny

  Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

  Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

  Inne nie wymienione odpady

  Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

  Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

  Inne frakcje niż wymienione w 19 10 0519 11 Odpady z regeneracji olejów

  Zużyte filtry iłowe

  Uwodnione odpady ciekłe

  Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

  Odpady z oczyszczania gazów odlotowych

  Inne nie wymienione odpady

  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

  Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

  Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

  Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

  Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

  Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

  Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

  Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

 • KOD 20

  Kod odpadu:

   

  20 01 25

  20 01 26*

  20 01 40

  20 02 02

  20 30 04

  20 03 06

  Nazwa odpadu:

   

  Oleje i tłuszcze jadalne

  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

  Metale

  Gleba i ziemia, w tym kamienie

  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

informacje kontaktowe

bądźmy w kontakcie

POROZMAWIAJMY!

JESTEŚMY ZAWSZE OTWARCI NA NOWE WYZWANIA. ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS

A PRZEKONASZ SIĘ, ŻE WKŁADAMY CAŁE SERCE W TO CO ROBIMY

ODWIEDŹ NAS:

 

Krągola

ul. Strażacka 13

62-571 Stare Miasto

ZADZWOŃ LUB NAPISZ:

 

 b.rucinski@onecoservice.pl

biuro@onecoservice.pl

 

Tel/Fax

63 240 97 53

 

 

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz