Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych

W ONECOSERVICE zajmujemy się nie tylko magazynowaniem czy unieszkodliwianiem odpadów nieekologicznych. Do naszej oferty należy również czyszczenie urządzeń sozotechnicznych, czyli takich, które oczyszczają, uzdatniają lub separują substancje szkodliwe dla środowiska.

Czym jest sozotechnika?

Sozotechnika jest nauką zajmującą się problemami związanymi z ochroną przyrody i jej zasobów. Do głównych zadań sozotechniki należą m.in.:

  • ochrona i odnawianie zasobów środowiskowych;
  • zapobieganie zagrożeniom powodującym degradację środowiska;
  • pomoc w odnowieniu i rehabilitacji zdegradowanych elementów przyrody.

Podsumowując, sozotechnika to środki i działania techniczne mające na celu ochronę przyrody przed niszczycielskim działaniem przemysłu.

Urządzenia sozotechniczne

Odnosząc się do powyższej definicji można łatwo wydedukować czym są urządzenia sozotechniczne. W wielkim skrócie – pomagają one oczyszczać środowisko ze szkodliwych substancji. Do urządzeń sozotechnicznych zaliczamy różnego rodzaju:

  • separatory;
  • piaskowniki;
  • uzdatniacze;
  • oczyszczacze;
  • filtry;
  • i inne urządzenia czyszczące.

Urządzenia te używają różnych sposobów (np. biologicznych, chemicznych czy mechanicznych) aby oczyścić środowisko ze szkodliwych substancji.

Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych

W ONECOSERVICE, poza samym unieszkodliwianiem substancji nieekologicznych i niebezpiecznych, do naszej specjalności należy również samo czyszczenie urządzeń sozotechnicznych. Urządzenia te, ze względu na stały kontakt z różnymi substancjami tłustymi, oleistymi czy toksycznymi – z czasem wymagają dokładnego serwisowania i czyszczenia.

Jednak ta czynność nie jest taka prosta. Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych muszą wykonywać osoby posiadające specjalny sprzęt i doświadczenie, ale również odpowiednie uprawnienia. Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych jest też uregulowane prawnie. Musi się odbywać okresowo i pod nadzorem wyszkolonego personelu.

CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ SOZOTECHNICZNYCH Z ONECOSERVICE TO DOŚWIADCZENIE, PROFESJONALIZM, NOWOCZESNY SPRZĘT I DZIAŁANIE WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.