Transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne to podstawowy element związany z gospodarowaniem odpadami. Wykonanie transportu odpadów to po prostu przewiezienie ich z miejsca gdzie są tworzone i gromadzone do miejsca ich finalnego przeznaczenia, czyli tam gdzie ulegają przetworzeniu, unieszkodliwieniu lub gdzie są po prostu składowane.

Transport odpadów jest jednak dosyć skomplikowanym zagadnieniem, dlatego też wszystkie kwestie z nim związane zostały prawnie uregulowane za pomocą odpowiednich ustaw. Przewóz odpadów niebezpiecznych regulowany jest na podstawie art. 24 ustawy o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701) oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016 poz. 1742).

Odpady o których wiadomo że są niebezpieczne, lub nawet takie co do których istnieje przypuszczenie iż mogą zawierać niebezpieczne elementy, należy przewozić zgodnie z określonymi procedurami.

Każdy taki transport musi być odpowiednio zabezpieczony, pojazd przewożący odpady niebezpieczne musi być do tego dostosowany, a same odpady w czasie transportu muszę być tak zapakowane aby nie stanowiły niebezpieczeństwa. Uwzględniamy w tym wypadku nawet niezbędne opakowania jeśli są wymagane.

KATALOG ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie odpady które uznano za niebezpieczne oznaczono dokładnie w katalogu odpadów ( Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów ). Odpady które wymieniono w katalogu odpadów muszą być transportowane w sposób uwzględniający ich właściwości chemiczne i fizyczne, tak by w czasie transportu nie stwarzały zagrożenia dla ludzi i środowiska. Transportując odpady niebezpieczne musimy uwzględnić ich stan skupienia oraz zagrożenie jakie mogą spowodować środowisku, odpowiednio dostosowując do niego pojazd oraz sposób transportu.

Jako firma która realizuje transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, musimy spełnić szereg wymogów prawnych, by zagwarantować przebieg transportu w sposób całkowicie bezpieczny oraz w taki sposób by odpady nie zagrażały środowisku.

Pojazdy którymi dysponujemy są odpowiednio dostosowane i zabezpieczone, aby przewóz odpadów zawsze przebiegał bezpiecznie i bez zagrożenia dla środowiska. Wybór pojazdu i jego zabezpieczenia zawsze jest uzależniony od rodzaju przewożonych odpadów, stopnia ich niebezpieczeństwa dla środowiska i ludzi, oraz ich właściwości fizycznych.

Odpady inne niż niebezpiecznie mogą być transportowane razem z odpadami niebezpiecznymi pod warunkiem iż zostanie uniemożliwiony ich kontakt z sobą.

POZWOLENIA

Aby móc wykonywać transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne wymagane jest pozwolenie starosty. Jest ono wydawane na okres 10 lat, a jego brak w czasie wykonywania czynności transportu odpadów podlega karze grzywny w wysokości nawet do 10 tysięcy złotych.

Pozwolenie od starosty zawiera listę wszystkich kodów odpadów jakie możemy transportować. Aby lista odpadów jakie możemy transportować mogła zostać stworzona, musimy w wniosku przedstawić naszą flotę pojazdów, stopień ich zabezpieczenia oraz ich wyposażenie. Na tej podstawie urząd wie jakiego transportu odpadów możemy się podjąć.

Nasza flota pojazdów do transportu odpadów.

TRANSPORT ODPADÓW PŁYNNYCH

Podejmując się transportu odpadów płynnych należy przede wszystkim określić czy przewożone odpady płynne są niebezpieczne. Katalog odpadów niebezpiecznych zawiera szczegółowy wykaz odpadów który nam w tym pomoże. Jeśli masz odpady które należy przewieźć i nie wiesz czy sa one niebezpieczne – skontaktuj się z nami. Uzyskasz od nas kompletną wiedzę na temat tego jak zagospodarować odpady o których mowa.

Jeśli odpady płynne są niebezpieczne to ich transport musi się odbywać za pomocą pojazdu który posiada świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, które stanowi jednocześnie dokument potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego transportu odpadów płynnych niebezpiecznych.

W przypadku gdy odpady płynne to różnego rodzaju ścieki i nieczystości musimy spełnić wymagania szczegółowe z Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617 na temat pojazdów asenizacyjnych. Ustawa ta określa szczegółowe parametry pojazdu do przewożenia ścieków i nieczystości.

RODZAJE TRANSPORTOWANYCH ODPADÓW

 • odpady produkcyjne i przemysłowe
 • olej i odpady ropopochodne
 • odpady z warsztatów samochodowych
 • szlamy pofiltracyjne i podestylacyjne
 • tworzywa sztuczne
 • pozostałości farb i lakierów

POJAZDY JAKIMI DYSPONUJEMY

 • cysterny od 12 m3 do 24 m3
 • samochody dostawcze od 3,5 t. do 24 t.
 • samochody typu „hakowiec”
 • samochody typu „HDS”

ZALETY WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ ONECOSERVICE

 • Wykwalifikowana kadra pracowników z odpowiednim przygotowaniem technicznym oraz doświadczeniem
 • doradztwo w zakresie odpadów ( podpowiemy jak dokładnie przewozić dany rodzaj odpadów )
 • pełen zakres usług – zajmujemy się kompletnym transportem, od wszystkich pozwoleń, przez załadunek, do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych
 • działamy zgodnie z Polskim prawem
 • posiadamy wszystkie niezbędne zezwolenia do transportu odpadów i ich odbioru

KORZYSTAJĄC Z NASZYCH USŁUG MASZ GWARANCJĘ IŻ TRANSPORT ODPADÓW Z TWOJEJ FIRMY ZOSTANIE NALEŻYCIE I PRAWIDŁOWO WYKONANY.