Odbiór ścieków przemysłowych

Ścieki przemysłowe to z definicji ścieki niebędące ściekami bytowymi lub wodami roztopowymi czy opadowymi. Powstają w wyniku różnorodnych procesów przemysłowych i technologicznych w związku z prowadzoną działalnością przemysłową, składową, transportową, handlową czy usługową. Ścieki przemysłowe to także te będące mieszaniną ze ściekami innego podmiotu.

Ścieki przemysłowe zawierają często różnorodne związki chemiczne i substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska naturalnego i wodnego. Dotyczy to zawartości licznych substancji płynnych, stałych, gazowych, radioaktywnych, drobnoustrojów, zawiesin i koloidów, o różnym składzie fizyczno-chemicznym i mikrobiologicznym.

Odbiór ścieków przemysłowych

Szczególnie dotyczy to branż, w których w procesach technologicznych i produkcyjnych zużywane się duże ilości wody (na przykład do mycia i przeróbki różnego rodzaju surowców).

Wszystkie ścieki przemysłowe bez względu na ich pochodzenie nie powinny być odprowadzane do środowiska w sposób niezorganizowany, bowiem niesie to za sobą poważne zagrożenie dla wód i degradacji gleby. Zgodnie z polskim prawem, aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska konieczne jest uzyskanie zgody właściciela tych urządzeń. Co wiąże się z posiadaniem odpowiedniej zgody lub umowy zawartej z właścicielem urządzeń kanalizacyjnych zobowiązującej do odbioru tychże ścieków.

Odbiór ścieków przemysłowych jest jedną z usług oferowanych przez naszą firmę. Zapewniamy bezpieczny odbiór ścieków na podstawie zawartej umowy oraz ich dalsze procedowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Posiadamy wszystkie niezbędne pozwolenia do odbioru ścieków przemysłowych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.

Zawierając z nami umowę na odbiór ścieków przemysłowych zyskujesz pewność, że nie dostaną się one w sposób niekontrolowany do wód i gleby, a podlegają bezpiecznemu i nadzorowanemu zrzucaniu do właściwej stacji zlewnej.

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo odbioru ścieków przemysłowych różnego pochodzenia, od podmiotów zajmujących się zróżnicowaną działalnością. Jednocześnie oferujemy doradztwo i pomoc w zakresie wdrożenia procedur związanych z odbiorem ścieków przemysłowych.

Odbiór ścieków przemysłowych

Transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Odbiór ścieków przemysłowych - Onecoservice
Odbiór ścieków przemysłowych - Onecoservice

Odbiór ścieków przemysłowych

Zapraszamy do kontaktu.