Czyszczenie zbiorników przemysłowych

Czyszczenie zbiorników przemysłowych to okresowa konieczność, bowiem niezależnie od przeznaczenia zbiornika po pewnym okresie jego eksploatacji zarówno na jego dnie jak i ściankach dochodzi do nagromadzenia różnego typu osadów i nalotów, które mogą mieć negatywny wpływ zarówno na substancje w nich przechowywane jak i na procesy technologiczne ich późniejszego wykorzystywania. Czyszczenie zbiorników przemysłowych to także częsty wymóg w przypadku kontroli UDT. Czyszczenie zbiorników przemysłowych wykonywane jest często w sytuacji wymiany produktu lub substancji w nim przechowywanych, jak również w celu wykonania koniecznych napraw i konserwacji.

Czyszczenie zbiorników to zespół prac polegających na skutecznym usunięciu zalegających osadów i nalotów z wykorzystaniem najbardziej dla danego typu zbiornika odpowiedniej metody i narzędzi.

Jedną z najczęściej stosowanych metod przy czyszczeniu zbiorników przemysłowych jest wykorzystanie wody pod wysokim ciśnieniem – tzw. metoda hydrodynamiczna. Woda wtłaczana do zbiornika przemysłowego pod ciśnieniem do 3000 bar wytwarzając nadciśnienie pomiędzy osadem a podłożem skutecznie odrywa różnego typu zanieczyszczenia od ścian i dna zbiornika. 

W zakres czyszczenia zbiorników przemysłowych poza usunięciem nagromadzonych osadów wchodzi także ich mycie, płukanie, wentylacja (także w postaci tzw czyszczenia z oparów) a także utylizacja i recykling odpadów. W przypadku czyszczenia zbiornika bezodpływowego stosuje się specjalistyczne pompy do odprowadzenia wody wraz z usuniętymi zanieczyszczeniami.

Czyszczenie zbiorników przemysłowych

Rodzaje zbiorników jakie można czyścić metodą hydrodynamiczną:

 • silosy,
 • zbiorniki oleju,
 • zbiorniki paliwa,
 • zbiorniki kwasów,
 • zbiorniki magazynowe,
 • cysterny,
 • fermentory,
 • zbiorniki biogazu,
 • zbiorniki wody pitnej,
 • osadniki,
 • oraz inne.

Proces czyszczenia zbiorników przemysłowych

Czyszczenie zbiorników przemysłowych to złożony proces, który wymaga odpowiedniego planowania, znajomości procedur bezpieczeństwa, a także stosowania właściwych metod i technologii. Oto kilka kroków, które zazwyczaj są podejmowane podczas tego procesu:

 1. Przygotowanie:

  • Ocenienie stanu zbiornika, w tym identyfikacja potencjalnych zagrożeń oraz materiałów zawartych w zbiorniku.
  • Opracowanie planu czyszczenia zbiornika, który obejmuje procedury bezpieczeństwa, harmonogram, wybór odpowiednich technologii i ustalenie zasobów potrzebnych do wykonania zadania.
 2. Opróżnienie zbiornika:

  • Usunięcie resztek materiałów z zbiornika przy użyciu pomp lub innych urządzeń.
 3. Wentylacja i odgazowywanie:

  • Zabezpieczenie przed potencjalnie szkodliwymi oparami lub gazami poprzez wentylację i odgazowywanie zbiornika.
 4. Czyszczenie wewnętrzne:

  • Mechaniczne usunięcie resztek i osadów, przy użyciu technologii takich jak hydrodynamiczne czyszczenie wysokociśnieniowe lub sprzętu do czyszczenia mechanicznego.
  • Wykorzystanie detergentów lub rozpuszczalników chemicznych do usunięcia trudniejszych do usunięcia zabrudzeń.
 5. Inspekcja i testy:

  • Inspekcja wewnętrzna zbiornika, aby upewnić się, że został on odpowiednio wyczyszczony i nie ma żadnych uszkodzeń.
  • Wykonanie testów szczelności lub innych testów jakościowych w razie potrzeby.
 6. Odkażanie:

  • Jeżeli jest to wymagane, na przykład w przypadku zbiorników używanych do przechowywania żywności lub wody pitnej, przeprowadzenie procesu dezynfekcji.
 7. Wprowadzenie zbiornika z powrotem do użycia lub dalsza konserwacja:

  • Jeżeli to konieczne, wykonanie dodatkowych napraw lub konserwacji przed wprowadzeniem zbiornika z powrotem do użycia.
 8. Dokumentacja i przegląd:

  • Sporządzenie dokumentacji procesu czyszczenia, w tym zidentyfikowanie problemów, które mogły wystąpić i zaleceń na przyszłość.

Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem procesu czyszczenia zbiorników przemysłowych, a odpowiednie szkolenie i wyposażenie są niezbędne do zapewnienia, że praca jest wykonywana bezpiecznie i skutecznie.