SEPARATOR TŁUSZCZU

Separatory tłuszczu to specjalne zbiorniki modułowe, które mają za zadanie wyodrębnić w sposób grawitacyjny tłuszcze lżejsze od wody. Są to zbiorniki przepływowe, w których poprzez zastosowanie syfonów na wlocie i wylocie, na powierzchni ścieków następuje gromadzenie tłuszczów lekkich.

JAK DZIAŁA SEPARATOR TŁUSZCZU

Zasada działania separatora opiera się na zasadzie grawitacji oraz różnicy gęstości wody i tłuszczu. W separatorze ciężkie osady osiadają na dnie, podczas gdy lżejsze, takie jak olej, wypływają na powierzchnię.

GDZIE WYMAGANY JEST SEPARATOR TŁUSZCZU.

Powinien być niezbędnym wyposażeniem instalacji kanalizacyjnych w zakładach przemysłu rolno-spożywczego, restauracjach, obiektach hotelowych z kuchniami zbiorowego żywienia i wszędzie tam, gdzie konieczne jest podczyszczenie wody zawierającej oleje i tłuszcze lekkie.

JAK CZĘSTO CZYŚCIĆ SEPARATOR TŁUSZCZU?

Separatory tłuszczu należy czyścić w zależności od ilości wytwarzanych odpadów, nie powinno być to jednak rzadziej niż raz w miesiącu. Obowiązkiem właściciela firmy jest kontrola poziomu odseparowanego tłuszczu, stanu technicznego urządzenia oraz sprawdzenie wlotów i wylotów.

JAK CZYŚCIĆ SEPARATOR TŁUSZCZU I KTO MOŻE TO ROBIĆ

Opróżnianie i czyszczenie separatora z tłuszczów może wykonywać wyłącznie firma, która posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, oraz specjalistyczny sprzęt w postaci wozu asenizacyjnego.