Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.

W dniu 31 sierpnia 2022 wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz. U. 2021 poz. 1726).

Ma ona na celu zaostrzenie kar za niektóre przestępstwa przeciwko środowisku i obejmuje zmiany kilku różnych ustaw.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem ustawy: